හදිසි නීතිය අවසන් !

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් අගෝස්තු 30 වැනිදා පනවන ලද අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර සැපයීම සඳහා වන හදිසි නීති රෙගුලාසි පසුගිය 30දා මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වූ අතර, එය තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණේ නැත.

ඒ අනුව පසුගිය 30 වනදා පනවා සැප්තැම්බර් 06 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද 81කින් සම්මත කරගන්නා ලද හදිසි නීති රෙගුලාසි 01 දිනයේ සිට අවලංගු විය. මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ 2වන වගන්තියෙන් පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව, එම ආඥා පනතේ ii වන කොටසේ විධිවිධාන බලාත්මක කරමින්, 5 වන වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව සකස් කරන ලද, අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර සැපයීමට අදාළ හදිසි නීති රෙගුලාසි පසුගිය අගෝස්තු මස 30 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබිණි.

රජය නිවේදනය කළේ වී, සහල්, සීනි ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර තොග සැඟවීම්, අධික මිල ගණන් අයකිරීම මගින් පාරිභෝගික ජනතාව අපහසුතාවයට පත්කරන වෙළඳපොළ අක්‍රමිකතා වැළැක්වීම සඳහාත්, රජයේ සහතික මිලට හෝ රේගුවේදී ආනයනය කළ මිල ගණන් පදනම් කරගෙන වී, සහල්, සීනි ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර තොග මිලදීගෙන ජනතාවට සාධාරණ මිල ගණන්වලට ලබා දීමට බලයලත් නිලධාරීන් කටයුතු කිරීමටත්, රාජ්‍ය බැංකුවලින් තොග මිලදී ගැනීමට ලබා දී ඇති ණය, ණය ලබාගත් අයගෙන් අයකරගැනීමටත් හැකි වන පරිදි මෙය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවයි.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය සිය විරෝධය පළකළ අතර ඔවුන් සදහන් කළේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සහ ආහාර සැපයුමට පවතින නීති ප්‍රමාණවත් වන බවයි. එබැවින් මෙම හදිසි නීති රෙගුලාසි මර්දනය සඳහා යොදා ගැනීමේ අවදානමක් ඇති බවත්, මේ නීති වහාම ඉවත් කළ යුතු බවත් විපක්ෂය විසින් අවධාරණය කරන ලදි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × four =