ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ් එකතුකර එකක් හැදීම පිටුපස සිටින දේශපාලන හස්තය කවුද?

රජයේ ලිට්‍රෝ ගෑස් සහ පුද්ගලික ලාෆ් ගෑස් සමාගම් දෙක එකතු කර ගෑස් ව්‍යාපාරයට ඒකාධිකාරයක් හැදීම පිටුපස සිටින දේශපාලන හස්තය කවුරුන්දැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික සුනිල් හඳුන්නෙත්ති ප්‍රශ්න කරයි.

භාණ්ඩාගාරය, ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව ඇතුළු ආයතන ඒකාබද්ධව ලිට්‍රෝ ගෑස් සහ ලාෆ් ගෑස් සමාගම්වග ගෑස් මිලදී ගැනීම, ගබඩා කිරීම, සැපයීම පිළිබඳව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අදාලව කමිටුවක් පිහිටුවීමට කැබිනට් මණඩ්ය අනුමත කළ නමුත් මෙම ගෑස් සමාගම් දෙක ඒකාබද්ධ කිරීමට නොවන බවද සුනිල් හඳුන්නෙත්ති අවධාරණය කරයි.

කෙසේ වෙතත් මේ වනවිට සියොලිට් නමින් රජයේ ගෑස් සමාගම් ලෙස සමාගමක් නිර්මාණය කර ඇති බවත් එහි අද්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන්, මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන්, ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ් ගෑස් සමාගම් දෙකේ නියෝජිතයන් දෙදෙනෙක් සහ ලාෆ් ගෑස් සමාගම ණය වී ඇති බැංකුවල නියෝජිතයන්ද නම් කර ඇති බවත් ඔහු හෙළදරව් කරයි. මෙලෙස රජයේ සමාගම සහ පුද්ගලික සමාගම ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් සිදුවන්නේ මේ වනවිට ගෑස් වෙළඳපොළෙන් 25%ක හිමිකාරිත්වයක් තිබෙන, ලංකා බැංකුවට සහ මහජන බැංකුවට බිලියන 39ක් ණය වී තිබෙන ලාෆ් ගෑස් සමාගමට ගෑස් ඒකාධිකාරිය නිර්මාණය කර දීමට යැයිද ඔහු පෙන්වා දෙයි.

මෙවැනි සමාගමක් නිර්මාණය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අවසරයක් ලබා දී නැති බවත් එවැනි අවසරයක් නොමැතිව මෙවැනි සමාගමක් නිර්මාණය කර රජයට අයත් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම විනාශ කිරීමට අනුබල දෙන දේශපාලන හස්තයක් සිටින බවත් එම දේශපාලන හස්තය කවුරුන්ද යන්න රටට හෙළි කළ යුතු යැයිද ඔහු වධාරණය කරයි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ පසුගිය 25වනදා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seven + 19 =