සබරගමුවේ මහා පරිමාණ මැණික් ගැරීම් නිසා සමාජීය හා පාරිසරික ගැටළු රැසක්

දේශපාලඥයින් දෙදෙනෙකු ගේ මෙහෙයවීම මත රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපාරිකයන් හතර දෙනෙකු සිදු කරන යාන්ත්‍රික මැණික් පතල් කැණීමෙන් දැඩි පාරිසරික හානියක් සිදුවෙමින් පවතින බව වාර්තාවේ.
මෙම මහා පරිමාණ මැණික් ගැරීම නිසා අවට ප්‍රදේශවල ජනතාව පානීය ජලය අහිමි වීම, දෛනික ජල අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීමට නොහැකි වීම, කුඹුරු ඉඩම් භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් වීම, කඳු වැටි නායේ යෑමට ලක් වීම, මාර්ග හා භාවිතයට ගත නොහැකි වීම වැනි ගැටළු රැසකට මුහුණ දී සිටිති.

මේ තත්ත්වය ඇති වීමට ප්‍රධාන හේතුව ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය හා පොලිසිය නීති විරෝධී මැණික් ගැරීම් නතර කිරීමට අවශ්‍ය වැටලීම් සිදු නොකිරීම බව මෙම ප්‍රදේශවල ජනතාව පවසති.
මෙම නීති විරෝධී මැණික් ගැරීම් වලට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකර ඇතැම් නිලධාරීන් අල්ලස් ලබා නිසා මෙම තත්වය උදාවී ඇති බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව චෝදනා කරති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen + 19 =