“ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට පකිස්ථානය වගබලාගත යුතුයි”

- මලාලා යූසුෆ්සායි

තලේබාන් පාලනයේ පවතින ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන බවට පකිස්ථානය සහතික විය යුතු බව නොබෙල් සාම ත්‍යාගලාභී මලාලා යූසුෆ්සායි සඳහන් කළේය.

සිය මව් රට වන පකිස්ථානය අහිමි තරුණ සමාජ ක්‍රියාකාරිනි මලාලා යූසූෆ් පවසන්නේ, ඇෆ්ගනිස්ථානයේ වර්තමාන පාලනයත් සමඟ පවතින තත්ත්වය, එරට සාමය සහ ආරක්ෂාව පිළිබද ප්‍රශ්නයක් ලෙස පමණක් නොව, මුළු කලාපයේම සාමය සහ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ලෙස දැකිය යුතු බවයි.

පකිස්ථානය ප්‍රබල මැදිහත්වීමක් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට, සිදුකළ යුතු බව ද ඇය පෙන්වා දෙයි .

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ගැහැණු ළමුන්ගේ සහ තරුණියන්ගේ අධ්‍යාපන අයිතිය සුරකිමින් අඛණ්ඩව ඔවුන්ට අධ්‍යාපනය ලැබීම කෙරෙහි පකිස්ථානය තලේබාන් සංවිධානයට, බලපෑම් කළ යුතු බව මලාලා යූසූෆ් පැවසුවේය.

මලාලා යූසූෆ් මේ බව සඳහන් කළේ, “ඇෆ්ගනිස්ථානයේ අනාගත බාලිකා අධ්‍යාපනයට සහය වීම” මැයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයට සමගාමීව පැවති ඔන්ලයින් හමුවකට එක්වෙමිනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eight − four =