විභාග කොමසාරිස් ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට සැලසුම්

විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා රජය තීරණය කර ඇති බව සති අන්ත පුවත්පත් වාර්තා කර තිබේ.

කාලයක් තිස්සේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි රැසක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට මෙන්ම ජනාධිපති කාර්යාලයටත් ලැබී තිබීම ඊට හේතුවක් ලෙස සඳහන් කරයි.

විභාග පැවැත්වීමේ ක්‍රමවේද, ඇතැම් විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේ දී මතු වූ ගැටලු වැනි කාරනා නිදසුන් ලෙස ඉදිරිපත් කරයි.

මේ අනුව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ඉවත් කිරීමෙන් පසු යළි අයදුම්පත් කැඳවා නව කොමසාරිස් ජෙනරාල් වරයෙකු කිරීමට සූදානමක් ඇති බවද එම සතිඅන්ත පුවත්පත් වාර්තා කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × one =