අමුණ කැඩී මාස හයයි, වැලි කොට්ට දමා කුඹුරු වවයි

බිබිල කොටගම හාල්පානුවෙළ වෙල්යායට ජලය ගන්නා කැන්දෙන අමුණ කැඩී මාස 6ක් කිහිපයක් ගතවී ඇතත් එය ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීම නිසා ප්‍රදේශයේ ගොවීන් දැඩි පීඩාවකට ලක්ව ඇත. මෙම හේතුවෙන් කොටගම හාල්පානුවෙළ ප්‍රදේශයේ කුමුරු අක්කර අනූවක පමණ වී වගාවට බදා එල්ලවී තිබේ.

මෙලෙස කැන්දන අමුණ කැඩී වෙල්යාය වියළෙද්දී අමුණ ඉදි කර දෙන්නැයි ගොවීන් අදාළ බලධාරීන්ගෙන් කිහිපවරක්ම ඉල්ලා සිටියත් ඔවුන් එය නෑසූ කන්ව සිටින බව ගොවීහු පවසති.

දැනට ගම්මානයේ ගොවීන් එක්ව වැලිකොට්ට දමා අමුණ තාවකාලිකව ඉදි කරගෙන ගොවිබිම්වලට ජලය ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ඔවුහු පවසති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

15 − ten =