කොවිඩ් මරණ 92ක් ඊයේ(21), වයස 30ට අඩු මරණ 2 ක්

කොවිඩ් මරණ 92ක් ඊයේ (21) දින සිදුවු බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ.

ඒ සමඟ මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 12,376 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මෙම මරණ 92 න් අවුරුදු 60 ට වැඩි මරණ 71ක් ද අවුරුදු 30 – 59ත් අතර මරණ 19ක් සහ අවුරුදු 30ට අඩු මරණ 2 ද වාර්තා වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × four =