“යුගදනවි බාලාගාර ගිවිසුම අත්සන් කරලද කියල මම දන්නෙ නෑ” , “මම හිතන විදියට 40% ක් කොටස් දීලා තියනවා”

- විෂය භාර අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ

යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ 40% ක් ඇමරිකානු සමාගමකට විකිණීම පිළිබඳව විෂය භාර අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ අද (21) පවතී මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසුවේ, මෙම අවස්ථාවේ විශාල ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ලැබීම තුළ ලොකු සහනයක් ලැබෙන බවත් බලාගාරයේ 40% දීම තුළින් ආණ්ඩුවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන බවත් ය.

මෙහිදී වගකිව යුතු විෂය භාර ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ,

”මම හිතන විදියට ඔය කියන බලාගාරේ 40% කොටස් දීලා තියනවා. කොටස් වෙළඳපලේ ඕන තරම් දෙන්න පුලුවන්. නමුත් අයිතිය දීලා නෑ.අනෙක් සීයට 60 තියෙන්නේ අපේ සමගම් ලෙකෝ සමාගමට විදුලිබල මණ්ඩලයට තියෙන අනෙක් සහෝදර සමාගම්වලට තියෙන්නේ. මේ වෙළාවේ ලොකු සහනයක් හම්බවෙනවා. ඒ අය විශාල ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ගෙවලා තමයි ගන්නේ.ඒකෙන් ලංකා ආණ්ඩුවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙන්නෙත් නෑ. අපේ අයිතිය යන්නෙත් නෑ”

මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍ය වේදීන් වැඩිදුරටත් අමාත්‍යවරයාගෙන් මෙලසෙ ප්‍රශ්න කළේ ය.

ප්‍රශ්නය : – යුගදනවි බාලාගාර සම්බන්ධ ගිවිසුම අත්සන් කරලා අවසන් ද ?

අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ : – එකඟතාවය ඇවිල්ලා තියෙනවා.

ප්‍රශ්නය : – අත්සන් කරලා නෑ තාම ?

අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ  : – මම ඒක දන්නේ නෑ එක් මගේ යටතේ නෙවෙයි.මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන්නේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × two =