රටට හොරා ගිවිසුම් අත්සන් කරලා ඒගොල්ලො රට පැනලා යයි .. මේ රටේ මිනිස්සු කොහේ යන්නද?

– සුනිල් හඳුන්නෙත්ති

යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ 40% ක් ඇමරිකානු සමාගමකට විකිණීම පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ඇමරිකාවේ පුරවැසිභාවය ඇති පිරිස් රටට හොරා ගිවිසුම් අත්සන් කර ඔවුන් ඔවුන්ගේ රටවලට ගිය ද මේ රටේ මිනිසුන්ට මේ රට හැර යාමට වෙනත් තැනක් නොමැති බවයි.

සුනිල් හඳුන්නෙත්ති වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින්…

”දැන් ඩොලර් මිලියන 250ක් ගන්න තමයි අපි මේ ගිවිසුම් ගහන්නේ. හැබැයි අපි ගෑස් ගන්න යනකොට ගෑස් වෙළදපොළේ අපේ ගෑස් අවශ්‍යතාවයට ඩොලර් මිලියන 5000ක විතර ගෑස් ගන්න වෙනවා. එහෙම ගෑස් සැපයුමක් දෙන්න පුළුවන් සමාගමක් ද මේ ඇමරිකන් සමාගම. මොන ටෙන්ඩර් පටිපාටියකින්ද මේ අය කැදෙව්වේ, ඒ අයගේ සුදුසුකම් හොයලා ද මේක දෙන්නේ. දෙන එක අපි පිළි නොගත්තත් දෙන එක උනත් දෙන්න තියන ක්‍රමවේදයටද මේ ගිහින් තියන එක සම්බන්ධයෙන් රට දැන් ප්‍රශ්න කළ යුතු කාලෙට දැන් ඇවිල්ලා තියනවා. මෑත ඉතිහාසයේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙන දැවැන්තම මගඩිය බවට පත්වේවි මේ හොර රහසේ සිද්ධ කරන අමෙරිකන් ගනුදෙනු. අන්තිමට රටට හොරා ගිවිසුම් අත්සන් කරලා ඒගොල්ලෝ රට පැනලා යාවි, ඒගොල්ලන්ගේ රටවලට යයි, ඒගොල්ලන්ට පුරවැසිබාවය තියෙන්නෙත් ඇමරිකාවේ”

මේ පිළිබඳව විෂය භාර අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ 40% ක් ඇමරිකානු සමාගමකට විකිණීම පිළිබඳව අද (21) ප්‍රතිචාර දක්වමින් පැවසුවේ, මෙම අවස්ථාවේ විශාල ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ලැබීම තුළ ලොකු සහනයක් ලැබෙන බවත් බලාගාරයේ 40% දීම තුළින් ආණ්ඩුවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන බවත් ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five + eleven =