ජයන්ත කැටගොඩ නැවතත් දිවුරුම් දෙයි

ජයන්ත කැටගොඩ අද (21) දින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ඉදිරියේ තවත් වරක් දිවුරුම් දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී ධුරය වෙනුවෙන් ජයන්ත කැටගොඩ එලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

මෙම පාර්ලිමේන්තුවේම එනම් 09 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ජයන්ත කැටගොඩ මීට පෙරද කටයුතු කළ අතර බැසිල් රාජපක්ෂ ට ඉඩ දෙසලසා දීම සඳහා ඔහු සිය මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two + four =