වසංගතය හමුවේ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ටත් ආර්ථික දුෂ්කරතා

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය පැනවීමත් සමග රටේ පිට පලාත්වල සිට වාර්තාකරණයේ යෙදෙන මාධ්‍යවේදීන් දැඩි ආර්ථික පීඩාවට පත්ව ඇති බව ඔවුහු පවසති.

පුවත් පත් මුද්‍රණය අත්හිටුවීම සහ මුද්‍රණය කල පුවත්පත්වල පිටු සීමා සහිත විමෙන් පලකෙරෙන වාර්තා සීමා කිරීම නිසා මාධ්‍යවේදීන්ගේ අදායම් තත්වය පහත වැටීම මෙම තත්වයට බලපා ඇතැයි ඔවුහු පවසති. ඇතැම් විද්‍යුත් නාලිකා වලින් පුවත් වාර්තා සදහා සිදුකරනු ලබන ගෙවීම් පුමාද වීමද මෙම තත්වයට බලපා ඇත.
“ අපි මුහුණ දෙන තත්වය කතා කරන්න කිසිවෙක් නෑ. ආණ්ඩුවවත් මාධ්‍ය ආයතනවත් කිසිම සංවිධානයක් වත් මේ ගැන නිසි අවධානයක් නෑ.“ යනුවෙන් ඔවුහු පවසති.

කෙසේ වෙතත් දැනට රටපුර ප්‍රදේශීය වශනේ වාර්තාකරණයේ නිරත මාධ්‍යවේදීන් 3000ක් පමණ සිටිති. ඉන් 1500ක් පමණ දෙනා ඍජුවම මෙරට විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය වෙත වාර්තා සැපයීමෙන් සිය ජීවන වෘත්තිය පවත්වාගන යනු ලබයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four + nineteen =