වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති දැඩි කණස්සල්ලෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ආචාර්ය ජටාල් මාන්නප්පෙරුම පවතින තත්වයන් මත දැඩි කණස්සල්ලෙන් සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

පසුගිය සමයේ වී අලෙවි මණ්ඩලය තුළ සිදුවූ සිදුවීම් හා රටෙහි පවතින සහල් හිඟය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවූ තත්ත්වයන් පිළිබදව ජටාල් මාන්නප්පෙරුම මහතා දැඩි කණස්සල්ලෙන් පසුවූ බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි.

2019 වසරේදී නව රජය බලයට පත්වීමත් සමග වසර තුනක කාලයක් සඳහා මාන්නප්පෙරුම මහතා වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරයට පත් කෙරිණි.

ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමට අදාළ ලිපිය කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ ට මීට දින කිහිපයකට පෙර ලබාදී ඇති බවයි වාර්තාවේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

7 − four =