පොළොන්නරුවේදී විදුලි කණුවල පඹයින් සවිකර ගොවි විරෝධතාවක්

පෙළොන්නරුව, ජයන්තිපුර, නාගපොකුණ සිට ජයන්තිපුර රෝහල් හන්දිය දක්වා මාර්ගය දෙපස ඇති විදුලි කණුවල පඹයින් හා විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කර අමුතුම විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමට පළාතේ ගොවීන් කටයුතු කළේය.

රටේ පවතින නිරෝදායන ඇදිරිනීතිය හේතුවෙන් මිනිසුන්ගෙන් තොරව මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වීමට ගොවීන් පියවර ගත්තේය.

වී අස්වැන්නට නිසි මිලක් සහ වගාවට නිසි වේලාවට පොහොර ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලමින් මෙලෙස විරෝධය පළ කර තිබුණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ten + seventeen =