මිරිහානේ එන්.ජී.රාජපක්ෂගේ අලියාත් නිදහස් !

2021 අංක 01 දරන දරන වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂ ලතා (හීලෑ අලින්ගේ ආරක්ෂාව, සුබ සාධනය සහ ලියාපදිංචි විධිමත් කිරීමේ) නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වන අංක 2241/41 දරන ගැසට් පත්‍රය වනජීවී රැකවරණය, අලි වැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළ හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක විසින් නිකුත් කර තිබේ.

එම ගැසට් පත්‍රයේ දෙවන කොටස අනුව හීලෑ අලියෙකු ලියාපදිංචි කිරීමට සහ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට අදහස් කරන සෑම තැනැත්තෙකුම මේ නියෝගවලට යටත්ව නියමිත නිලධාරියාගෙන් බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු වේ. ඒ සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව ලෙස රුපියල් 10,000ක මුදලක් වනජීවී සංරක්ෂණ අරමුදලට ලබාදිය යුතුය. මේ නියෝග ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ වන දිනට බලපත්‍රයක්, සන්නස්පත්‍රයක් හෝ වෙනත් නීත්‍යානුකූල ලියවිල්ලක් මගින් හෝ පාරම්පරික උරුමයෙන් අලියෙකුගේ හිමිකාරීත්වය දරණ යම් තැනැත්තෙකු තම අලියා ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කළ යුතුයි. එම ලියාපදිංචි කිරීම මෙම ගැසට් පත්‍රයේ නියෝග ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ වන දින සිට මාස තුනක් ඇතුළත සිදු කළ යුතු බව ද එහි දැක්වේ.

පසුගිය කාලයේ අලි-ඇතුන් නීති විරෝධී ලෙස සන්තකයේ තබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවරන ලද නඩු කිහිපයක් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාග වෙමින් පැවතිණි. එම අපරාධ පිළිබඳව විමර්ශනය කරමින් සිටි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක විසින් නිකුත් කළ 2021.08.19 දාතමින් යුත් 2241/41 දරන ගැසට් පත්‍රය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඒ හීලෑ අලි ඇතුන් සම්බන්ධ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ලෙසයි. එම උපදෙස් ප්‍රකාරව ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටින අලි ඇතුන් ඔවුන්ගේ අයිතිකරුවන් 13 දෙනා වෙත යළි භාර දෙන ලෙස කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර ඇත. එසේම ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රඳවාගෙන සිටින නුගේගොඩ, මිරිහාන, පැඟිරිවත්ත මාවත, අංක 26 ඒ හි පදිංචි එන්.ජී.රාජපක්ෂට අයිති අලියා ද මුදාහරින ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

thirteen + nineteen =