“දක්වන ශිල්ප කොහොමද මොළ හතාණෝ”

පෑඩ් එකට හිනැහුණු හැටනමලස්සේ
මෑඩ් කතා කියමින් නිළියොත් බැස්සේ
සෑඩ් තමයි යටටත් නැතිවුණු අස්සේ
බෑඩ් කියන්නද එය දෙමුඛම ගැස්සේ

දිව්වත් බ්‍රෑන්ඩඩ් පසුපස්සෙම හැටට
ඇන්ඳත් ඉතිං පේනව කියලද පිටට
ලෙල්ලට කෙලවිලා ඇති මොහොතක රටට
ඇඳලා මොනවටද අපි සැපටම යටට

කෙලවෙයි කියා ආවොත් නම් පුතාණෝ
ඡන්දය දීපු උන් දැන් නම් කතා නෝ
රට ගොඩ ගන්න සමතෙකි කිව් ඇතාණෝ
දක්වන ශිල්ප කොහොමද මොළ හතාණෝ

දාර ජෝක් කරමින් බයියන් ඇන්දූ
පාර කපා ලොක්කන් රජ ගෙට කැන්දූ
කාරණාව සත්තයි මුඛයෙහි රැන්දූ
මාර වැඩේ වුණෙ ලංකාවට බන්දූ

– ප්‍රියන්ත කොඩිප්පිලි (fb පිටුවෙන්)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fifteen − five =