“ආණ්ඩුවට අභියෝග කළ හොත් මහා පරිමාණ සහල් ව්‍යාපාරිකයන් ගැන දැඩි පියවර ගන්නවා”

දිගින් දිගටම ආණ්ඩුවට අභියෝග කළ හොත් මහා පරිමාණ සහල් ව්‍යාපාරිකයන් සම්බන්ධයෙන් දැඩි පියවර ගැනීමට පසුබට නොවන බව අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් එම්. ඩී. එස්. පී. නිවුන්හැල්ල පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් ඉල්ලුමෙන් සියයට 16 ක් වැනි සුඵ ප්‍රමාණයක් පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ නමගිය මෙම සහල් ව්‍යාපාරිකයන් කීපදෙනා සපයන අතර ඉන් වැඩි සහල් ප්‍රමාණයක් සම්බා සහ කීරි සම්බා සහල් බව පැවසූ එම්. ඩී. එස්. පී. නිවුන්හැල්ල සහල් සැපයුමේ ඉතිරි සියයට 84 පිළිබඳව රජය දැඩි විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරමින් සිටින බවද පවසයි.

පසුගිය දින කීපයේ සහල් සැපයුමේ ප්‍රශ්නයක් පැවතිය ද සතොසට සහල් ලැබීමත් සමඟ මේ වන විට එවැනි ප්‍රශ්නයක් නොමැති බව කී නිවුන්හැල්ල මෙම මහාපරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් ජනතාව බියගැන්වීමේ ප්‍රචාරයක් ගෙන යන බව ද පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × 4 =