සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය ඉල්ලා අස්වෙයි

මීට පෙරද ඉල්ලා අස්වීමට උත්සාහ කළ සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉෂිනි වික්‍රමසිංහ එම තනතුරින් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඉෂිනි වික්‍රමසිංහ මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට ලිපියකින් දැනුම්දී ඇති බව වනජීවී රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක පැවසීය.

පෞද්ගලික හේතු මත තමා එම තනතුරින් ඉල්ලා අස්වන බව ඉෂිනි වික්‍රමසිංහ දැනුම්දී ඇතැයිද රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඉෂිනි වික්‍රමසිංහ එම තනතුරින් මීට පෙරද ඉල්ලා අස්වීමට උත්සාහ දරා තිබූ අතර ජනාධිපතිවරයා ඒ අවස්ථාවේදී එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × one =