තරණ තරුණියන්ට ෆයිසර් එන්නත නොදී සයිනොෆාම් එන්නත දෙන්න GMOA ඉල්ලයි

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරමින් වයස අවුරුදු 20ත් 29ත් අතර තරුණ තරුණියන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමෙන් වළකින ලෙසයි.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය සමන්ත ආනන්ද පවසන්නේ එම වයස් කාණ්ඩය සඳහා සයිනොෆාම් එන්නත ලබාදීම සුදුසු බවට මේ වන විට නිර්දේශ කර ඇති බවයි.
රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය වෙනුවෙන් වෛද්‍ය සමන්ත ආනන්ද පවසන්නේ මෙරට සතු කොවිඩ් මර්දන ෆයිසර් එන්නත් තොගය පාසල් ළමුන් වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළ බවයි.
වෛද්‍ය සමන්ත ආනන්ද
“සයිනොෆාම් එන්නත තමයි වයස අවුරුදු 20ත් 29ත් අතර පිරිසට නිර්දේශිත. එම එන්නතේ අවශ්‍ය තරම් තොග ලැබෙන නිසා ෆයිසර් එන්නත ඒ කණ්ඩායමට වෙන් නොකර පාසල් දරුවන් සඳහා වෙන්කරලා. අවුරුදු 20ත් 29ත් අතර කාණ්ඩයට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවානම් ෆයිසර් එන්නත වෙනුවට සයිනොෆාම් එන්නත ලබාදෙන්න කියන එක තමයි අපි ඉදිරිපත් කළේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දැක්වූවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නට කියලා. ඒ වාගේම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මේ පිළිබඳව අදාළ නිර්දේශ ගැනීමට කටයුතු කරමින් යන බව කියා සිටියා.“ යනුවෙන් පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fourteen + 13 =