කොවිඩ් රෝග මර්දනය පිළිබඳ සායනික කමිටුවෙන් වෛද්‍ ආනන්ද විජේවික්‍රම ඉවත් වෙයි

ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා කොවිඩ් රෝග මර්දනය පිළිබඳ සායනික කමිටුවේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත්වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ අතර තමන්ට එම කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සිදුවන බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට ඊමේල් පණිවුඩයක් මගින් දැනුම් දී ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.

මෙයට හේතුව ලෙස අදාළ වාර්තාවල වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ එම කමිටුව විසින් ගනු ලබන ඇතැම් තීරණවලට තමන්ට එකඟ විය නොහැකි බැවින් මෙම තීරණය ගත් බවයි

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen + 16 =