ඊයේ (03) කොවිඩ් මරණ 145 ක්, සමස්ත මරණ 10,000 ට ආසන්න වේ

ඊයේ (03) දින කොවිඩ් මරණ 145ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අද(04) තහවුරු කර තිබේ.

ඊයේ සිදුවූ මෙම මරණ 145ත් සමග මෙරට සිදුවී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 9,951ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබේ.

එම කොවිඩ් මරණ 145න් වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි පුද්ගලයින් 117 දෙනෙකු, අවුරුදු 30 – 59ක් අතර පුද්ගලයින්ය 24 දෙනෙක් සිටින අතර වයස අවුරුදු 30ට අඩු පුද්ගලයින් 4 දෙනෙක් සිටින බව සෞඛ්‍ය අංශ නිකුත්කළ නිවේදනයේ දැක්වේ.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 4 =