ඊයේ (02) දින කොවිඩ් මරණ 202ක්, ඊයේත් 30ට අඩු මරණ 5 ක්

ඊයේ (02) දින මෙරට කොවිඩ් මරණ 202ක් සිදුවූ බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අද (03) තහවුරු කර තිබේ.

ඊයේ සිදුවූ මරණ 202ත් සමග මෙරට සිදුවී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 9,806ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.

එම කොවිඩ් මරණ 202න් වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි 155 දෙනෙකු, අවුරුදු 30-59ක් අතර පුද්ගලයින් 42 දෙනෙක් සහ වයස අවුරුදු 30ට අඩු පුද්ගලයින් 5 දෙනෙක් වන බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen + 10 =