එන්නත ගන්න පැමිණි ජනතාවට වැලිගම පොලිසියෙන් බැටන් පොලු ප්‍රහාර

මාතර, වැලිගම එන්නත් කරණය සිදුවන ස්ථානයක එන්නත් නැතැයි කියද්දී දිගින් දිගටම ජනතාව රැඳී සිටීම හේතුවෙන් එම ස්ථානයට පැමිණි වැලිගම පොලිසියේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන් ගම් වාසීන්ට බැටන් පහරද දෙමින් එලවා දමයි. එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කළේ බැටන් පහරද ලබා දෙමින්.

මාතර, වැලිගම, ගල්බොක්ක ප්‍රදේශයේ ඊයේ (01) පැවැති කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබාදීමේ වැඩසටහනට ප්‍රදේශවාසීන් විශාල පිරිසක් පැමිණ තිබූ අතර එන්නත් ප්‍රමාණය අවසන්වීම හේතුවෙන් ජනතාව අතර නොසන්සුන්කාරී තත්වයක් හටගෙන තිබේ. ඒ වන විටත් ලැබී තිබූ එන්නත් මාත්‍රා ප්‍රමාණය අවසන් වී තිබීම හේතුවෙන් ජනතාව රශ්න කරමින් එතනම රැඳී සිට ඇත.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × 5 =