ඊයේ (31) දින කොවිඩ් මරණ 215ක්

ඊයේ (31) දින කොවිඩ් මරණ 215ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ.

මෙම මරණ 215 ත් සමග මෙරට සිදුවී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 9,400ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇත.

මේ අතරින් අවුරුදු 60ට වැඩි 167 දෙනෙක්, අවුරුදු 30ත් 59ත් අතර 46ක් සහ අවුරුදු 30ට අඩු 2 දෙනෙක් මියගිය පිරිස අතර වේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 − four =