වැටලීම් කර මුද්‍රා තබූ සියලුම සීනි තොග රාජසන්තක කරයි

පසුගිය දින කිහිපයේ වැටලීම් කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය මේ වන විට මුද්‍රා තබා තිබෙන බලපත්‍ර තිබෙන සහ බලපත්‍ර නැති ගබඩා වල තිබී සොයාගත් සියලුම සීනි තොග රාජසන්තක කරන බව අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් එම්. ඩී. එස්. පී. නිවුන්හැල්ල අද (01) ප්‍රකාශ කළේය.

මේ අතර පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය මේ වන විට මුද්‍රා තබා ඇති සීනි මෙට්‍රික්ටොන් 30,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණය සතොස හරහා දීමට පියවර ගන්නා බව කී අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් එම්. ඩී. එස්. පී. නිවුන්හැල්ල සීනි සඟවා ඇති ගබඩා වැටලීම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන බව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eleven + seven =