වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර සී.අයි.ඩීයෙන් වෙනත් දිනයක් ඉල්ලයි

අද(31) කැඳවා තිබු පරිදි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදුවන විමර්ශනයකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා වෙනත් ඉදිරි දිනයක් ලබා දෙන ලෙසට වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය ආයතනය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා අද එම දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කර ඇත.

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිඥ තිසත් විජේගුණවර්ධන විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගොස් මෙම ඉල්ලීම කරනු ලැබ ඇතැයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් සඳහන් කළේය.

ඊයේ දින දැනුම්දීමකට අනුව ඖෂධ පිළිබඳව මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක දී කළ විග්‍රහයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීම සඳහා මෙලෙස අද දිනයේ පැමිණෙන ලෙසට වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතාට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දී තිබූනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two + 9 =