වන්නියලැත්තන්ගේ පවුලේ අයටත් කොරෝනා

දඹාන ආදිවාසි ගම්මාන ආශ්‍රීත ප්‍රදේශයේ සිදුකල රැපිඩ් ඇන්ටිජෙන් පරීක්ෂණ 115කින් කොරෝනා රෝගින් 44 ක් හමුවී ඇති අතර දඹාන ආදිවාසි නායක ඌරුවරිගේ වන්නියලැත්තන්ගේ පවුලේ කිහිප දෙනෙකුට කොරෝනා අසාදනය වී තිබේ.

මේ අතර දඹාන ආදිවාසි නායක ඌරුවරිගේ වන්නියලැත්තන්ගේ බිරිඳ ඇතුලු සමීපතම ඥාතීන් සිටින බව වාර්තා වේ.
ආදිවාසි නායකයාගේ කොරෝනා ආසාදිත බිරිඳ මේ වන විට මහියංගන කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයට ඇතුලත් කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

12 + 16 =