ඉන්දියාවේ නිවාස අහිමි දරුවන් වෙනුවෙන් ඉදිකළ නිවාස සංකීර්ණයක් !

මෙහි නිර්මාතෘ ඉන්දියානු ගෘහ නිර්මානශිල්පිනියක වන අනුපමා කුන්දූය. (Anupama Kundoo )
ඇගේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ අඩු මිලට නිවාස විසඳුම් ලබා ගැනීම සදහා වු රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන වොලොන්ටේරියට් ආයතනයේ ක්‍රියාකාරකම් වල කොටසක් ලෙස නිවාස නොමැති දරුවන් සඳහා නිවසක් ලෙස ඉදිකරන ලද මූලාකෘති පරීක්‍ෂා කිරීම ය.

මෙම නිවාස සැලසුම් කර ඇත්තේ දරුවන් 15 දෙනෙකුට සහ ඔවුන් හදා වඩා ගත් දෙමාපියන් 5 දෙනෙකුට ජීවත්විය හැකි ආකාරයටය. ඇය පළමුව මැටි වලින් ගඩොල් තනා ඒවා නොපුලුස්සසාම මැටි වලින් හිර කර බුබිබුලාකාර ලෙස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකරයි පසුව ඒවාට බිදිනු ලැබු හෝ කැඩුනු පිගන් ගඩෙල් කැබැලි තබා හිරකරයි අනතුරුව මුලු ගොඩනැගිල්ලම දින දෙක තුනක් ගිනි තබයි. ඉදිකිරීම සම්පුර්නය. ඊට සිමෙන්ති වැලි හෝ කලු ගල් අනවශ්‍යය නමුත් අධික ශ්‍රමයක් වැයවේ .

නිවාස වළ ජනේල සහ ග්‍රිල් සදහා ඇය නාගරික අවශෝෂණ අපද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි. අනවශ්‍ය හා ඉවත දමනලද වෙළඳපොලෙන් ලබාගත් පාපැදි රෝද රාමු ජනෙල් ආකෘති සෑදීම සඳහා ද පසුව ජනෙල් ග්‍රිල් කිරීම සඳහා ද භාවිතා කරන ලදී.

– උපාලි ජයසිංහ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + 7 =