සෑම රජයේ සේවකයෙකුටම දේශපාලනය කල හැකිද?

රාජ්‍ය සේවකයා පාලනය වන්නේ ආයතන සංග්‍රහයෙහි සඳහන්වන විධි විධානයන්ගෙනි. රාජ්‍ය සේවකයාගේ පත්වීමේ සිට උසස්වීම්, මාරුවීම්, විනය, නිල නිවාස, ඇතුලු එකී මෙකී නොකී සියලු කාරණා සිදු කලයුතු ආකාරය ආයතන සංග්‍රහයෙහි දක්වා ඇත.

ආයතන සංග්‍රහයෙහි රාජ්‍ය සේවකයාගේ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන්ද සඳහන්ව ඇත. එහි දක්වා ඇති ආකාරයට රාජ්‍ය සේවයෙහි මාණ්ඩලික ශ්‍රේණිවල නිලධාරින්ට ප්‍රසිද්ධ දේශපාලනය තහනම්‍ ය. ඔවුන්ගේ දේශපාලනය තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම දක්වා සීමා කර ඇත.

එහෙත් මුහුණු පොත බලද්දී රාජ්‍ය සේවෙයෙහි විවිධ තරාතිරමේ මාණ්ඩලික නිලධාරින් තමන්ගේ දේශපාලන මතිමතාන්තර, විවේචන, පැසසීම් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කිරීම දැකිය හැකි කාරණයකි. මාණ්ඩලික ශ්‍රේණිවල නිලධාරින් මේ ආකාරයට කටයුතු කිරීම ඔවුන්ගේ දේශපාලන පක්ෂග්‍රාහීබව ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කිරීමකි. මාණ්ඩලික ශ්‍රේණිවල නිලධාරින්ගේ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් මේ ආකාරයට සීමාකර ඇත්තේ ඔවුන් රාජ්‍ය පරිපාලනයේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුල සිටීමත් ඔවුන් ප්‍රසිද්ධ දේශපාලනය තුල සක්‍රීය වුවහොත් සෑම රජයකටම අපක්ෂපාතීව කටයුතු කිරීමට නොහැකිවීම සහ සෑම පුරවැසියෙකුටම සමානත්මතාවයෙන් සහ සාධාරණව කටයුතු කිරීමට නොහැකිවේයැයි යන පූර්වානුමිතියේ සිට විය හැකිය.

මුහුණු පොත තුල දේශපාලනය කරන ඇතැම් නිලධාරීන් දුටු කල ඕනෑම සාමන්‍ය පුරවැසියෙකුට හැඟී යන්නේ එම නිල ධාරියාගෙන්, ඔහු විශ්වාස කරන දේශපාලනයට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක් දරන්නෙකුට සාධාරණයක් වේද යන සාධාරණ ප්‍රශ්නයයි. එසේම එයින් වියැකී යන්නේ එම නිලධාරීන් අයත්වන්නාවූ සේවාවන්හි ප්‍රෞඩභාවයයි, ගුණාත්මකභාවයයි, අදේශපාලනිකභාවයයි.

මාණ්ඩලික සේවාවන්හි නියුතු නිලධාරින් නියෝජනය කරණ වෘත්තීය සංවිධාන මේ කාරණාවලදි මැදිහත් විය යුතුය, තමන්ගේ සාමාජිකත්වය තමන් නියෝජනයකරන සේවය හෑල්ලුවට ලක්කිරීමට විරුද්ධ වියයුතුය. එහෙත් ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු සිදුවන බවක් පෙනෙන්නට නැත. තමන්ගේ සේවයෙහි ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම සියලු දෙනාගේම වගකීම වේ.

නීතිඥ උපුල් කුමරප්පෙරුම 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × two =