නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය සැප්: 6 දක්වා දීර්ඝ කරයි

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය සැප්තැම්බර් 6 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය දීර්ඝ කරන්නේද නැද්ද යන්න පිළිබඳ තීරණය අද (27) සිකුරාදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව පෙර දැනුම් දී තිබු අතර ඒ අනුව අද ජනාධිපතිවරයා සහ කොවිඩ් මර්ධන කාර්යසාධන බලකාය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේ දී සැප්තැම්බර් 6 වනදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මේ අනුව දැනට පවතින නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ලබන 30 වනදා අලුයම 04.00 තෙක් බලපැවැත්වෙන අතර එය යලි සැප්තැම්බර් 6 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

කොවිඩ් පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා රට පුරා නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පසුගිය 20 වැනිදා රාත්‍රී 10:00 සිට පණවනු ලැබීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fifteen − three =