වැඩිම කොවිඩ් මරණ ඊයේ (25) 209 ක්, මරණ 8000 පසුකරයි

මෙරට කොවිඩ් මරණ නව වාර්තාවක් තබමින් ඊයේ (25) දිනයේ කොවිඩ් මරණ 209 ක් සිදුවූ බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබේ.

ඒ අනුව මෙරටින් එක් දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව මෙය වන අතර මේ අනුව මෙරට සමස්ථ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 8157 වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × 2 =