මෙරට කොවිඩ් මරණ 8000 සීමාවට ආසන්න වේ

ඊයේ (24) දිනයේ තවත් කොවිඩ් මරණ 198ක් සිදුවී ඇති බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අද (25) තහවුරු කර තිබේ.

ඊයේ (24) දින තහවුරු කර ඇති එම මරණ 198ත් සමග මෙරට සිදුවී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 7,948ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × 2 =