නාමල්ට ලිපියක් යොමුකරමින් ඉරාජ් ඉල්ලා අස්වෙයි

ගායකයෙකු සහ සංගීත අධ්‍යක්ෂක වරයෙකු වන ඉරාජ් වීරරත්න විසින් තමන් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ තමන් දැරූ අධ්‍යක්ෂ ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

වසර තුනක සේවා කාලයක් සඳහා පසුගිය වසරේදී තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ විසින්, ඉරාජ් වීරරත්නව මෙම තනතුරට පත්කළේය.

සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියේ ඉරාජ් සඳහන් කර සිටින්නේ, තමන් හට ලබාදුන් අවස්ථාවට ස්තූතිවන්ත වන නමුත් හදිසි අවශ්‍යතාවක් හේතුවෙන් නියමිට කාලයට පෙර ඉල්ලා අස්වීමට සිදුවන බවයි.

තරුණ සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ වෙත ඉරාජ් වීරරත්න යොමු කළ ලිපිය පහතින්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ten − seven =