“කැබිනට් එකේ කතා කරන්න කොන්දක් පණ නැති ඇමතිවරු එළියට ගිහිල්ලා ලියුම් ගහනවා”

- මන්ත්‍රී සාගර කාරියවසම්

පසුගිය අවසන් කැබිනට් මණ්ඩලයේදී රට ලොක්ඩවුන් නොකිරීමට ඒකමතිකව තීරණය කර පසුව රට ලොක්ඩවුන් කරන්නැයි ජනාධිපතිවරයට ලිපි යවන ඇතැම් ඇමතිවරු සිදුකරන්නේ ඉතාම පහත් ක්‍රියාවක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගර කාරියවසම් පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහලේකම්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගර කාරියවසම් ඒ බව සඳහන් කළේ ඇමති ගාමිණි ලොකුගේ සමඟ පක්ෂ මූලස්ථානයේ අද (23) කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකදීය.

මන්ත්‍රී සාගර කාරියවසම් පැවසුවේ,

“ගිය සඳුදා තිබිච්ච කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී රට වහන්නේ නෑ කියලා සියලු කැබිනට් ඇමතිවරු ඒකමතිකව තීන්දුවක් ගත්ත.. එදා ඒ තීරණයට අත උස්සපු සමහරක් ඇමතිවරු එළියට ගිහිල්ලා රජයට ලියුමක් දෙනවා වහාම රට වසාදමන්න කියලා. ඉතාම පහත් ආකාරයේ ක්‍රියාවක්. කැබිනට් මණ්ඩලයේ කතා කරන්න කොන්දක් පණ නැතුව එළියට ගිහිල්ලා ලියුම් ගහලා ඒ ලියුම් ජනාධිපතිතුමා අතට යන්න කලින් මාධ්‍යට කවුරුහරි නිකුත් කරනවා නම් එය ඉතා බැරෑරුම් තත්ත්වයක්.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − two =