පාස්කු ප‍්‍රහාරයේ පරීක්ෂණ වැරදි පාරේ යැවීමට එරෙහිවි කටුවපිටියෙන් ඇරඹි ‘කලු හර්තාලය’’

පාස්කු ප‍්‍රහාරයේ පරීක්ෂණ වැරදි පාරේ ගෙනයාමට විරෝධය දැක්වීම සම්බන්ධව ඊයේ 20 වන දින පස්වරුවේ කටුවපිටිය මංසන්දියේදී මීගමු පුරවැසි එකමුතුව, අපේ‍්‍රල් 21 යුක්තියට පදනම හා මරදාන සමාජය හා සාමයික කේන්ද‍්‍රය එක්ව සංවිධානය කල සංඛේත විරෝධයේ හා ‘‘කලු හර්තාලය’’ ආරම්භ කිරීමේ පලමු වෙඩිමුරය කටුවපිටිය ජනතාව හා මිගමුව ජනතාව එක්ව තබන ලදි.

මෙහිදී පන්දම් අතැතිව කලු කොඩි ඔසවාගෙන පසුබිමින් පාස්කු ප‍්‍රහාරය වෙනුවෙන්ම ලියැවුණු විශේෂ පසන් දුක්ගාවිනා ගායනයද මෙහිදී වාදනය කරන ලදි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × 3 =