ඕමල්පේ හිමි – දිලිත් රැපිඩ් ඇන්ටිජන්වලට හැප්පෙති

දිලිත් ජයවීර ට අයත් සමාගමක් හරහා මෙරටට රැ පිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ කට්ටල ආනයනය කරන අතර, ඒවා ඉහළ මිලකට අලෙවි කිරීම මඟින් අසාධාරණ අධික ලාභ උපයමින් සිටින බව පවසමින්, ඕමල්පේ සෝහිත හිමියන් විසින් ලිපියක් නිකුත් කර තිබේ. ඕමල්පේ සෝහිත හිමියන් විසින් එම ලිපියෙන් කියා සිටින්නේ, රුපියල් 80.00ක් පමණ වන රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවක් මෙරට රු 2,500.00ක් වැනි මිලකට අලෙවි වන බවයි. ඉන්දියාවේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂා කට්ටලය (මෙවලම් 10කින් යුත්) රුපියල් 800.00ක් වන බවත්, එම නිසා ඉන්දියාවේ එක් පරීක්ෂාවක් රුපියල් 150.00ක මිලක් වන බවත් එම ලිපිය මඟින් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දී ඇත.

මීට අමතරව අන්තර්ජාලයෙන් ඇණවුම් කර ලංකා රුපියල් 405.00ක මුදලකට මෙවැනි කට්ටලයක් ගෙන්වා ගත හැකි බව ද එම ලිපියේ සඳහන් ය. මීට පිළිතුරු දෙමින් ‘දෙරණ’ මාධ්‍ය ජාලයේ හිමිකාර සහ අදාළ උපකරණ ගෙන්වනු ලබන ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් සමාගමේ හිමිකරු දිලිත් ජයවීර පවසා ඇත්තේ, මේ කරුණු සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍යය බවත්, ඊට එරෙහිව අධිකරණයෙන් තහනම් නියෝගයක් ද ලබාගෙන ඇති බවයි. ‘සිරස’ මාධ්‍ය ජාලයට අදාළව මේ තහනම් නියෝගය ලබාගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − 14 =