කාර්යක්‍ෂම ඇමති නාමල් ද? නාමල්ට අලුතින් ආයතන 64ක් ගැසට් කෙරේ

රටේ වසංගතය උග්‍ර තත්වයට පත්වී ඇති මොහොතේ සිදුවූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයත් සමඟ ක්‍රීඩා හා තරුණ අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂට පමණක් තවත් අමාත්‍යංශයක් එකතු විය.

ඒ, සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ අධීක්ෂණ අමාත්‍යංශයයි.

රජය විසින් සිදු කරන සංවර්ධන කටයුතු විධිමත් කිරීමේ හා කාර්යක්ෂම කිරීමේ අරමුණින් මෙම නව අමාත්‍යංශය ස්ථාපිත කර ඇති බව රජයේ පාර්ශවයෙන් පැවසෙයි.

කෙසේ වෙතත් අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ පසුගියදා දිවුරුම් දුන් මෙම නව අමාත්‍යංශය යටතට රාජ්‍ය ආයතන 64 ක අධීක්ෂණ කටයුතු පවරා තිබේ.
එහෙත් ඒ නාමල් රාජපක්ෂගේ තිබෙන කුමන දක්ෂතාවය මත ලබා දුන්නේ දැයි කිසිදු අමාත්‍යවරයෙක් පවසන්නේ නැත.

ඒ අනුව,

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාව

ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකා ගණනාවක්

භාණ්ඩාගාරය

විදෙස් සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු දෙපාර්තමේන්තු කිහිපයක්

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා රේගුව

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික ලොතරැයි සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

සියලුම රාජ්‍ය බැංකු

මූල්‍ය රක්ෂණ හා ආශ්‍රිත ආයතන ඇතුළු දෙපාර්තමේන්තු කොමිෂන් සභා සහ කාර්යාංශ කිහිපයක්

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල

සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදල ඇතුළු අරමුදල් ගණනාවක්

විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව

වනජීවී භාරය ඇතුළු ආයතන හා සංස්ථා කීපයක්

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව ඇතුළු ආයතන 64 ක් අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම නාමල් රාජපක්ෂ ට පවරා තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

8 + 16 =