සඳුදා(23) සිට සියලුම වෘත්තීය සමිති රට වසා දැමීමකට සැරසෙයි

ලබන සිකුරාදා(20) වනවිට ආණ්ඩුව රට වසා දැමීමට තීරණය නොකළහොත් ලබන සදුදා(23) සිට රජයේ සහ පෞද්ගලික සියලු වෘත්තීය සමිති එක්කර ගනිමින් ස්වයං රට වසා දැමීමකට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන බව වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ පවසති.

ඒ අනුව විද්‍යාත්මකව ‍රට වසා දැමීමකට ආණ්ඩුව කටයුතු කළයුතු බවත් ඒ අනුව මේ සිකුරාදා වනවිට ආණ්ඩුව මේ පිළිබඳව තීරණයක් ගතයුතු බවත් ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සංවිධායක වසන්ත සමරසිංහ ප්‍රකාශ කරයි.

එසේ නොමැති වුවහොත් රාජ්‍ය අංශය, පෞද්ගලික අංශය, වතු සහ අර්ධ ‍රාජ්‍ය අංශයේ වෘත්තීය සමිති එක් කරමින් සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලවලට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සදහා ස්වයං රට වසා දැමීමකට යන බව වසන්ත සමරසිංහ වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × 5 =