තරුණ විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංසදයේ සහාය අනුරට

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී තම සහාය ජාතික ජනබලවේගයේ අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායකට ලබා දීමට තරුණ විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංසදය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව අද (19) සෝලීස් හෝටලයේ පැවති එම සංසදයේ සමුළුවවේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස අනුර කුමාර දිසානායකට ආරාධනා කර තිබුණි.

එහිදී තරුණ විද්‍යාර්ථීන්ට විවිධ ක්ෂේත්‍ර වල සහ පොදුවේ රටේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් තිබුණු ගැටළු සෘජුවම ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක වෙත යොමු කරනු ලැබීය. ඉදිරිපත් කළ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු ලබා දීමෙන් අනතුරුව රටේ ඉදිරිය සම්බන්ධයෙන් තමන් ඇතුළු ජාතික ජන බලවේගයේ දැක්ම අනුර කුමාර දිසානායක විසින් පැහැදිළි කරනු ලැබිණි.

දිවයින පුරා විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් නියෝජනය කරමින් තරුණ විද්‍යාර්ථීන් අති විශාල ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා සහභාගි වී සිටීම කැපී පෙනුණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × one =