සංස්‌කෘතික නිදහසේ, සංකේතයක් වූ ඇෆ්ගනිස්ථානය – “ලෝකය අපට පිටුපාන්න එපා”

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ රැඳී සිටි ඇමෙරිකානු ඇතුළු විදේශ හමුදා ඉන් ඉවත්වෙනවාත් එක්කම තලිබානුවන් නැවත එරට බලය අල්ල ගත්තා…. නැවතත් ආගමික ම්ලේච්චත්වය කාබුල් ඇතුළු ඇෆ්ගන් නගර පුරා රජ කරන්න ට පටන් ගත්තා..
ගැහැනුන් ට ඉගෙනීම… රැකියා තහනම්…කලාව තහනම්.. ඈත අතීතයේ කාබුල් කියන්නේ සංස්‌කෘතික නිදහසේ, සංකේතයක්. නැටුම් ගැයුම් සංගීතයේ තෝතැන්නක්. ලිංගික නිදහසේ ක්ධෙම භූමියක්.

තනි තටුවෙන් පියාඹන්න චිත්‍ර පටය මම අවසන් කලේ ඇෆ්ගන් ජන කවියකින්. .
එහි මුල් කවිය පබැඳිලා තිබුණේ කාබුල් අහස උඩින් පියාඹන පිරිමි කුරුල්ලන්ට දෙන ඔවදනක් විදියට….

( පුංචි කුරුල්ලෝ
උඹ නගරය උඩින් පියඹාපන්
තනි තටුවකින් …
අනෙකින් උඹේ
පුක වසාගන.)

රැවුල් වවාගත්ත තලිබාන් හමුදා කාබුල් නගරයට ඇතුළුවන්නට දවස් කීපයකට කලින් ඇෆ්ගන් සිනමාකරියක වන සාහ්රා කරිමි හද කකියවන ලිපියක් ලෝකයට ලියා තිබුණා. “ලෝකය අපට පිටුපාන්න එපා” කියලා ..
(ලින්කුවෙන් ගිහිං ඒක කියවන්න.)

Thalibans took control over Afghanistan as US and other foreign armies left the country. The religious barbarism started reign the city of Kabul and country again. They will soon ban women from going to schools… doing jobs..
Ancient Kabul was a symbol of cultural freedom..breeding ground for music, singing, dancing and all forms of classical arts..
I ended the film Flying with One Wing with suitably adopted Kabul poem. Actually the title of the film was based on that. It was woven as an advice to male birds flying over the city of Kabul…
“Little bird..
You fly over the city
with one wing…
With the other,
cover your ass…”
A couple of days before bearded Thaliban army entered Kabul, Afghan Filmmaker Sahraa Karimi pleaded the world writing a heartbreaking letter: ‘The World Should Not Turn Its Back on Us’

https://pbs.twimg.com/media/E8q-WxmXEAI8if4.jpg

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen − eight =