ඊයේ (14) මරණ 161 ක්, වයස 59 ට අඩු පුද්ගලයින් 39 ඒ අතර

කොවිඩ් මරණ 161ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇති අතර ඊයෙත් (14) වයස 59 ට අඩු පුද්ගලයින් 39 වාර්තා වීම භයානක තත්වයකි.

මෙම මරණ ඊයේ (14) දින තහවුරු කර ඇති අතර එම මරණ ගණන දිනක් තුළ වාර්තා වු වැඩිම කොවිඩ් මරණ ගණන වේ.

මියගිය අයගෙන් 122 දෙනෙක් වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි අය වන අතර අවුරුදු 30 ත් 59 ත් අතර වයසේ පසුවන 38 දෙනෙක් සහ වයස අවුරුදු 30 ට අඩු එක් අයෙක් ද වෙති

එම මරණ 161ත් සමග මෙරට සිදුවී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 6,096ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇත.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × 4 =