අප අපරාධ කරුවන් ද..? ආණ්ඩුවේ මර්දනය වලංගුයි ද..?

පවතින, 1897 අංක 3 දරණ නිරෝධායනය හා රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනත භාවිතා කොට ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය විසින් සංවිධානය කර ඇති විරෝධතා වැළැක්වීම නිවැරැදි ද.?
එසේම, කොවිඩ්-19 වෛරසය වැළැක්වීම සදහා අහඹු ලෙස ක්ෂණික ප්‍රතිදේහ (rapid antigen) පරීක්ෂණ හෝ PCR පරික්ෂණ හෝ ඒ දෙකම හෝ සිදු කිරිමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් වෙත නියම කර නියෝග ලබා ගත හැකි ද.?
කරුණු සළකා බැලීමේදී ආන්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව අනෙකුත් මුලික අයිතිවාසිකම් අතර සාමකාමිව රැස්වීම,
අදහස් ප්‍රකාශ කිරිම, ශ්‍රි ලංකාව තුල අභිමත ස්ථානයක් වෙත යාමේ ඒමේ නිදහස සෑම පුරවැසියෙකුම සතු මුලික අයිතිවාසිකම් වන බව 14 වන ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ඉතාමත් පැහැදිලි කරුණකි.

ඒ අනුව එකී මුලික අයිතිවාසිකම් සීමා කළ හැක්කේ ආන්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේම 15 වන ව්‍යවස්ථාව අනුව පමණි.
ආන්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 15 වන ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව මහජන සෞඛ්‍ය මත පදනම්ව, 14 ව්‍යවස්ථාවේ සදහන් මුලික අයිතිවාසිකම් සීමා කළ හැකි නමුදු, එය සිදු කළ හැක්කේ පවත්නා නීතියෙන් ඒ සදහා ප්‍රතිපාදන දක්වා ඇත්නම් පමණි.
ඒ අනුව කරුණු සලකා බැලීමේදී, සෞඛ්‍යසේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් පොලිස්පතිවරයා වෙත යවන ලද ලිපියෙහි සදහන් කරුණු සංශෝධිත පරිදි වු 1897 අංක 03 දරණ නිරෝධායනය හා රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ 2 සහ 3 වගන්ති ප්‍රකාරව සාදන ලද සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි වශයෙන් සැළකිය නොහැක.

හේතුව, එකී කරුණ පුද්ගල සංචරනයන්ට අදාලව වන සීමාවන්ට අදාල නොවන, එක් පිරිසක් පමනක් ඉලක්ක කොටගත් කරුණක් වීමය.
එවැනි රෙගුලාසියක් නිත්‍යානුකුල වීමට නම් එය ගැසට් පත්‍රයේ පල කොට, ඊට අදාලව වන නෛතික වලංගුභාවය සෞඛ්‍යසේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ලබා දිය යුතු වීම නෛතික අවශ්‍යතාවයක් වේ.
ඒ අනුව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් කොවිඩ් -19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම පිණිස සියළු උද්ඝෝෂන වලක්වා සෞඛ්‍ය රෙගුලාසියක් පනවනු ලදුව එය ගැසට් පත්‍රයේ පලකරණු ලබන්නේ නම් එය නීතියක් වේ.
එවැනි තත්වයක් මත පමණක් ඊට අදාල කරුණු මත අදාල රැස්වීම, නීති විරෝධි රැස්වීමක් බවට නිරායාසයෙන්ම පත් විය හැකිය.
ඒ අනුව, ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය විසින් සංවිධානය කර ඇති විරෝධතා වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් වරණ ලබා ගැනීමට හැකි නොවේ.
එසේම, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් වෙත විරෝධතා ව්‍යාපාරයට සහභාගි අප ක්ෂණික ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණයකට හෝ PCR පරීක්ෂණයකට අහඹු ලෙස භාජනය කිරිම සම්බන්ධයෙන් නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට එවැනි ක්ෂණික ප්‍රතිදේහ
පරීක්ෂණයක් හෝ PCR පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පවත්නා තත්වයන් මත තීරණය ගැනීම සිදු කළ යුත්තේ සෞඛ්‍ය අංශය විසිනි.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අංශ විසින් වර්තමානයේ පවතින කොවිඩ් – 19 ව්‍යසනය හමුවේ එම අයවලුන් විසින් අදාල කරුණු පරිශීලනය කොට ඒ අනුව අදාල තීරණය ගත යුතු වේ.
ඉහත කී 1897 අංක 03 දරණ නිරෝධායනය සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනත ප්‍රකාරව ඊට අදාලව වන කරුණු තීරණය කිරිමේ පරම බලධරයා (Proper Authority) වනුයේ මුළු දිවයිනටම අදාලව සෞඛ්‍යසේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ය.
ප්‍රාදේශිය වශයෙන්, ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධරයා වෙතද මෙම බලතල පවති.
එනිසා, ආණ්ඩුවේ වත්මන් හැසිරීම ඉතා ලැජ්ජා සහගතයි.
ජයග්‍රහණයෙන් මෙපිට සටන් විරාම නොමැත…!!!!
– ලාල් ප්‍රේමනාත්
(මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්,
ලංකා ගුරු සේවා සංගමය.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one + twenty =