බීරි අලින් සිටින වනජීවී කාර්යාලයක්

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ  තන්තිරිමලේ, සඳමල්එළිය ගම්මානයේ ජනතාව වන අලි උවදුරින් දැඩි පීඩාවකට ලක්ව සිටින බවත්, වනජීවී කාර්යාලයට මේ බව දැනුම් දුන්න ද, ඊට වනජීවී නිලධාරීන් නිසි පියවරක් නොගන්නා බව‍ත් සඳමල්එළිය ගම්වැසියෝ පවසති.

රාත්‍රියේ පැමිණෙන වන අලි නිවාසවලට  හානි කරන අතර ම නිවෙස්වල තිබෙන වී ගෝනි පිටින් කා දමන බවත් ගම්වදින වන අලි තිදෙනකු නිසා  තමන් දැඩි ජීවිත තර්ජනයකට ලක්ව සිටින බවත් ඔවුහු පවසති.

“අලි වැටක් සකස් කර ඒ සඳහා නිලධාරීන් අනුයුක්ත කර සිටියත්, ඇත්තටම ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් නෑ. කුඹුරු විනාශ කරනවට අමතරව ගෙට ගත්ත වී ටිකත් අලි කාලා දානවා. ගෙවල් කඩනවා. යන්තම් හරි ආරක්ෂාවක් තියෙන්නේ, අලි ආවා  කිව්වාම පොලිසිය මැදිහත් වෙන නිසා. වනජීවී නිලධාරීන් පැත්ත පළාතේ එන්නේ නෑ” යනුවෙන් සඳමල්එළිය ජනතාව පවසති.●

ආර්. ජයසේන – තන්තිරිමලේ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × 2 =