තිබුණු වගා බිමත් අහිමි වුණා

පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ 13 වැනි දින ජනාධිපතිවරයාගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැති ‘ගම සමඟ පිළිසඳර’ වැඩසටහනේදී එම ජනතාවට ඉඩම් ඔප්පු ලබා දෙන බවට ජනාධිපතිවරයා පොරොන්දු වූ බවත්, එම පොරොන්දුව ඉටු කිරීමෙන් පසු තමන් කබලෙන් ළිපට වැටුණු බවත් මීමුරේ ජනතාව පවසති.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ, තමන්ට අවශ්‍ය වූයේ තමන් පාරම්පරිකව වගා කළ ඉඩම් ඇතුළුව තමන් සතු ඉඩම් සඳහා හිමිකම් ඔප්පු බවත්, අවසානයේ තම වගා කළ ඉඩම් ද අහිමි කරමින්, අවසානයේ අක්කර දෙකක් සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා දී නිලධාරීන් තමන් රවටා ඇති බවත් ය. මෙම තත්ත්වයට මීමුරේ ග්‍රාමසේවා වසම් 5ක ජනතාව මුහුණ දී සිටිති.

“අපිට දීලා තියෙන බලපත්‍රයේ තියෙන්නේ අක්කර දෙකක හිමිකම පමණයි. මේ ඉඩම් අපි පාරම්පරිකව පදිංචි වී සිටිමින්, වගාවන් සිදු කළ ඉඩම්. අනික මෙවැනි රැවටීමක් අපි බලාපොරොත්තු වුණේ නෑ. අවසානයේ ගම සමඟ පිළිසඳරෙන් සිදු වුණේ, තිබුණු වගා බිමටත් හිමිකමක් නැති වීමයි” යනුවෙන් මීමුරේ ජනතාව පවසති.●

ශිවන්තිකා මුතුගලගේ – මීමුරේ
Leave A Reply

Your email address will not be published.

eleven + eleven =