අද (07) දිනයේ අසාදිතයින් 3000 ට ආසන්නවේ

කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වූ 2,956 ක් අද (08) දිනයේ හඳුනාගත් බව කොවිඩ් මර්ධන ජනාධිපති කර්යසාදන බලකාය වාර්තා කරයි.

මෙම ආසාදිතයින් 2,956 ත් සමඟ කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 329,994ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබේ.

එමෙන්ම අද දිනය තුළ ආසාදිතව සිටි 2,563ක් සුවය ලැබීමත් සමග සුවය ලැබු සමස්තය 293,357ක් විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 + five =