හඳුනා නොගත් ඉලක්ක

යුද්ධය යනු අතිශයින්ම විනාශකාරී තත්ත්වයකි. කවුරුන් කෙසේ කීවත්, යුද්ධයෙන් ‘ජයග්‍රහණ’ අපේක්ෂා  කළ නොහැකි ය. කුමන ආකාරයකින් වුව ද, එයින් සිදු වන්නේ විනාශයන් පමණ ය. ජීවිත, දේපළ, ස්වාභාවික පරිසරයේ විනාශය එමඟින් සිදු වන්නේ සිතා ගත නොහැකි අයුරිනි. ඒ නිසා යුද්ධයෙන් ජයග්‍රහණයක් අත් නොවුව ද, ඇතැම් රටවලට යුද්ධය යනු ඇබ්බැහියකි. එය ඉතා භයානක මෙන්ම  ඛේදනීය තත්ත්වයකි. යුද්ධ කරන පාර්ශ්ව කියන්නේ, තමන් පහර දෙන්නේ ‘හඳුනා ගත් ත්‍රස්තවාදී ඉලක්කවලට’  පමණක් බවයි. නමුත්, ඇත්ත තත්ත්වය එයම විය හැකි ද? යුද්ධයට නිපදවූ බර අවිවලින් හා ගුවනින් කරන  පහර දීම්වලින් හඳුනා ගත් ඉලක්ක පමණක් විනාශ කළ හැකි වන්නේ නැහැ.

කුමන රටක යුද්ධයක් ඇති වුව ද, ඒ සමඟම එම රටට විවිධ ප්‍රශ්න සමුදායකට මුහුණ දීමට සිදු වෙයි. ආහාර, ජලය, ඖෂධ, ඉඳුම් හිටුම් අහිමි වන්නේ එහි වාසය කරන ජනතාවට ය. ඇතැම් විට සිවිල්  වැසියන්ට පිපාසයට ජලය පවා ලබා දෙන්නේ ඇතැම් සහන කණ්ඩායම් හරහාය.

යුද්ධය විසින් ඔවුන්ට උරුම කර ඇත්තේ කඳුළ පමණ ය. ඔවුන්ට නව බලාපොරොත්තුවක් නැත. තිබුණු එකම බලාපොරොත්තුව තව කොපමණ වේලාවක් ජීවත් විය හැකි වේ ද යන්න ය. හිරු නැඟෙද්දී මෙන්ම හිරු බැස යද්දීත් ඔවුන්ට අත්විඳින්නට සිදු වී ඇත්තේ, මරණ බියත්, කුසගින්නත්, පිපාසයත් පමණි. එවන් දරුවන්ගෙන් ඡායාරූපයකටවත් සිනහවක් බලාපොරොත්තු විය හැකි ද?

සමාජ මාධ්‍ය තුළ ජනප්‍රිය උදාහරණයකින් මෙය වඩාත් හොඳින් තේරුම් ගත හැකි ය.

සිරියාවේ යුද ගැටුම් පවතින ප්‍රදේශයට ඇමෙරිකාවේ මාධ්‍යවේදියෙක් පිවිසෙන විට ඇමෙරිකාව සහ තවත් රටවල් එම ප්‍රදේශයේ ‘හඳුනා ගත් ත්‍රස්තවාදී  ඉලක්ක’වලට පහර දෙමින් සිටියහ. ඒ නිසා එහි සිවිල් ජනතාවගේ සාමාන්‍ය ජීවන පැවැත්ම සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාවැටී තිබිණි. ඒ අතරතුර සිරියාවට ගිය මාධ්‍යවේදියා එහි දරුවකුට ඡායාරූපයක් ගැනීමට ‘සිනහ වෙන ලෙස’ පවසයි. ඒ දරුවා සිනහවක් මවා ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය තුළ ඔවුන් කාලයකින් සිනහ වී නැති බව පසක් වන්නේ එය දකින ඕනෑම කෙනකුගේ නෙතට කඳුළක් එක් කරමිනි.

යුද්ධය විසින් ඔවුන්ට උරුම කර ඇත්තේ කඳුළ පමණ ය. ඔවුන්ට නව බලාපොරොත්තුවක් නැත. තිබුණු එකම බලාපොරොත්තුව තව කොපමණ වේලාවක් ජීවත් විය හැකි වේ ද යන්න ය. හිරු නැඟෙද්දී මෙන්ම හිරු බැස යද්දීත් ඔවුන්ට අත්විඳින්නට සිදු වී ඇත්තේ, මරණ බියත්, කුසගින්නත්, පිපාසයත් පමණි. එවන් දරුවන්ගෙන් ඡායාරූපයකටවත් සිනහවක් බලාපොරොත්තු විය හැකි ද?

යුදකාමීන් පහර දීමට ඉලක්ක හඳුනා ගත්ත ද, යුද්ධයෙන් පහර වදින ‘හඳුනා නොගත් ඉලක්ක’ රැසක් තිබෙන බව කිව යුත්තේ ඒ නිසා ය.

සුසන්ත පියතිලක

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 − 8 =