කාබනික වඳුරු කුණුහරුප!

‘වඳුරු කුණුහරුප‘ ගැන අසා තිබුණාට බොහෝ දෙනාට ඒ ගැන වැඩි අවබෝධයක් නැත. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් සැබෑ වඳුරු කුණුහරුපයක් එළියට දමා ඇත. පහතින් බලන්න.
‘ශාක පෝෂක ලෙස හඳුණාගත් ස්වභාවික ඛණිජ පෝෂක‘ පමණක් ගෙන්වන බව කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යවන පුවත්පත් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.
ගැසට් නිවේදනයේ ස්ථාන ගණනාවක ‘Mineral or chemical fertilizers යන්න ඉංග්‍රීසියෙන් ද, නයිට්‍රජනීය ඛණිජමය හෝ රසායනික පෙහොර ලෙස සිංහලෙන් ද HS code කිහිපයක් යටතේම සඳහන් වේ.
එච්.එස්. කේතය 263 යටතේ ඇමෝනියම් නයිට්රේට් ගෙන්වීමට අවස්ථාව ලැබෙන බව ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වේ. ඇමෝනියම් නයිට්රේට් යුරියාවලට පසුව ශාකවලට නයිට්‍රජන් සපයන ප්‍රධානතම රසායනිකයයි. එමෙන්ම ප්‍රධාන මූල ද්‍රව්‍ය N, P, K තුනටම Mineral or chemical ලෙස ඉංග්‍රීසියෙන් ද, ‘නයිට්‍රජනීය ඛණිජමය හෝ රසායනික පෙහොර‘ ලෙස සිංහලනේ ද ගැසට් පත්‍රයේ දැක්වේ.
දැන් ගැසට් නිවේදනයෙන් සිංහලේන් හා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ රසායන පොහොර ගෙන්වන බවය. පුවත්පත් නිවේදනය අවසන් කරන්නේ //එමගින් (ගැසට් පත්‍රය මගින්) කිසිසේත්ම මෙරටට රසායනික පොහොර ගෙන්වීමට අවකාශයක් නොමැති// බව කියමිනි.
වඳුරු කුණුහරුප කියන්නේ මේ වගේ කතාවලටය.

-රජිත් කිර්ති තෙන්නකෝන් 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × one =