ඇල්පිටියේ නිල ඡන්ද ප‍්‍රතිඵල මෙන්න..

අද දිනයේ පැවති ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයෙන් එක් එක් පක්‍ෂ විසින් ලබා ගත් ඡන්ද හා සභික සංඛ්‍යවන් මෙසේය.

ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 23372 – 17
එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය 10113 – 7
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 5273 – 3
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2435 – 2

Leave A Reply

Your email address will not be published.

7 + sixteen =