රථ පෙළපාලියෙන් කොළඹට පැමිණි ගුරු විදුහල්පති වරුන් අත්අඩංගුවට

ගුරුවරුන්ගේ සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතා ඉවත්කරන ලෙස ආණ්ඩුවට බලකරමින් (04) දිනයේ ප්‍රදේශ හතරකින් කොළඹට රථ පෙළපාලි වලින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණි අතර එය නිමවී කොළඹින් පිටවන ගුරු විදුහල්පතිවරුන් 42 ක් පමණ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය මෙහෙය වූ මෙම රථ පෙළපාලිය සඳහා පන්නිපිටියෙන්, කඩවතින්, වලිසරින් සහ පානදුරින් වාහන පෙළපාලි හතරක් පැමිණි අතර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණි ගුරු විදුහල්පතිවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් පැමිණි නිසා ගාලු පාර පැය එකහමාරක පමණ වෙලාවක් වසාදැමීමට සිදු විය.
මෙම අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස වැල්ලවත්ත, මාලිගාවත්ත, පෑලියගොඩ සහ වෙරළබඩ පොලිසි විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ගුරු සංගම් නායකයින් පවසයි.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × 4 =