අද(03) මේ දක්වා කොවිඩ් ආසාදිතයන් 2,423ක්

කොවිඩ් -19 වයිරසය ආසාදනය වූ තවත් පුද්ගලයින් 1,017 දෙනකු අද (3) සවස හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසසන අතර මේ අනුව අද දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිත සංඛ්‍යාව 2,423කි

මේ වන මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාව 3,16,192 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − five =