නීති විරෝධී මැණික් කැණීමෙන් පීඩා විඳින රත්නපුර…

ප්‍රබල දේශපාලනඥයන්ගේ මෙහෙයවීම යටතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපාරිකයන් කිහිපදෙනෙකු යාන්ත්‍රික මැණික් පතල් කැණීමෙන් විශාල වාසි අත්පත් කර ගනිද්දී ඒ අවට බහුතර ජනතාවක් දැඩි පීඩාවකට පත් ව සිටිති. පානීය ජලය අහිමි වීම, දෛනික ජල අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීමට නොහැකි වීම, කුඹුරු ඉඩම් භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් වීම, කඳු වැටි නායයෑමට ලක් වීම, මාර්ග හා ජනාවාස භාවිතයට ගත නොහැකි වීම සහ මේ සියල්ලේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජන දිවිය බිඳ වැටී බොහෝ ජනතාවක් අවතැන් වීම සිදු ව තිබේ.

1993 අංක 50 දරන ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පනතේ මූලික අර්ථනිරූපනයේ දැක්වෙන්නේ මැණික් කර්මාන්තය විධිමත් කිරීම සඳහා මෙම පනත ක්‍රියාත්මක වන බව ය. මෙම පනතේ 2(1) වගන්තිය යටතේ පිහිටුවා ඇති ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය මැණික් කර්මාන්තය විධිමත් කිරීමට කටයුතු කරනවා වෙනුවට ඒ මගින් උග්‍ර මහජන පීඩාවන් ඇති කරමින් ජන දිවිය බිඳ වැටීමට හේතුවන ආකාරයෙන් ව්‍යාපාපාරිකයන්ට කටයුතු කිරීමට ඉඩ දී සිටී. 2020 ජනවාරි 14 වන දින දරන විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සිදු කර ඇති ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව විශ්ලේෂණය කර බැලීමේ දී ද පෙනී යන්නේ නීති විරෝධී මැණික් කැණීම්වලට එරෙහිව නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රමාණවත් ව සිදු කර නොමැති බව ය. නමුත් ඒ වෙනුවට මෙම අධිකාරියේ නිලධාරීන් මහ පරිමාණයෙන් අල්ලස් ලබා ගැනීම සිදු කරන ආකාරය මෙම කර්මාන්තයේ නිරත ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ප්‍රකාශ මගින් තහවුරු වී ඇත.

නීති විරෝධී මැණික් කැණීම් සිදු කරන ස්ථාන පොලිස් නිලධාරීන්ට හඳුනා ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා වලංගු බලපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ලැයිස්තුවක් සෑම මසකම මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු විසින් අදාළ පොලිස් ස්ථානය වෙත ලබා දිය යුතු ය. නමුත් ලබා දී ඇති සියලුම බලතල භාවිත කර අදාළ ප්‍රදේශවල සමහර පොලිස් නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන්නේ අල්ලස් ලබා ගනිමින් නීති විරෝධී මැණික් කැණීම් කටයුතු බාධාවකින් තොර ව සිදු කර ගෙන යාමට පහසුකම් සැලසීම පමණි.

2000 අංක 53 දරන පනතින් අවසන්වරට සංශෝධිත 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත උල්ලංඝනය කරමින් බගවන්තලාව මහ පරිමාණ යාන්ත්‍රික මැණික් කැණීම, කුරුවිට, පැරඩයිස්වත්ත මහ පරිමාණ යාන්ත්‍රික මැණික් කැණීම සඳහා ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය කටයුතු කළ ආකාරයෙන් පෙනී යන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවට මහ පරිමාණ මැණික් ජාවාරම් සිදු කිරීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයන්ට මඟ පෙන්වීම සිදු කරන බව ය.

එපමණක් නොව කුඹුක්කන්ඔයේ නියදැල්ල, උපාලිය ප්‍රදේශවල හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වේ ගගේ බණමඩු වල සහ බැංකු වල ආදී ස්ථාන බොහොමයක නීති විරෝධී මහ පරිමාණ යාන්ත්‍රික මැණික් කැණීම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධ මැණික් ව්‍යාපාරිකයන්ට අවස්ථාව ලබා දීම හා නීති ක්‍රියාත්මක නොකර සිටීම හේතුවෙන් සිදු වූ විනාශය මෙතෙකැයි ගණනය කළ නොහැකිය. මෙම යාන්ත්‍රික මැණික් කැනීම් හේතුවෙන් ගංගාවල් ඇතුළු ජල මූලාශ්‍ර භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පරිවර්තනය වීම පමණක් නොව ඒවායෙහි ජීවත් වූ සියලු ජෛව ප්‍රජාව සම්පූර්ණයෙන් ම වඳ වීමට ලක් වී ඇත.

යාන්ත්‍රික පතල් කැණීම සඳහා බැකෝ යන්ත්‍ර, බුල්ඩෝසර් යන්ත්‍ර, උකහා ගැනීමේ යන්ත්‍ර (උකහා ගැනීමේ යන්ත්‍ර රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පොම්ප ගැසීම ලෙස හඳුන්වයි.) පමණක් නොව යාන්ත්‍රික සැල්ලඩ ද භාවිතා කරනු ලැබේ. මේවා භාවිතයෙන් එක් වරකට විශාල ප්‍රදේශයක් කැණීම් කරන අතර යාන්ත්‍රික ඉල්ලම් සේදීමේ දී විශාල රොන්මඩ ප්‍රමාණයක් අඛණ්ඩව ජල මූලාශ්‍රවලට එක් වේ. ඒ හේතුවෙන් ජල මූලාශ්‍ර සියල්ල ම සම්පූර්ණයෙන් ම රොන්මඩින් පිරී යාමට ලක් වෙති. යාන්ත්‍රික මැණික් පතල් කැණීමෙන් ගංගා පතුල් ගැඹුරු වීම, ඉවුරු විනාශ කිරීම, ඉතා ගැඹුරු පතල් කැණීම හේතුවෙන් භූගත ජල මට්ටම පහළ යාම නිසා ඒ අවට බොහෝ ජනතාවකට ළිං ජලය භාවිත කළ නොහැකි වීම හා කුඹුරු ඉඩම් වගා කළ නොහැකි තත්ත්වයකට පත් වීම සිදු ව තිබේ.

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පනතේ 15(1) වගන්තියට අනුව රජයේ හෝ පෞද්ගලික ඉඩමක මැණික් කැණීම සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එක ම බලධරයා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියයි. එපමණක් නොව එම පනතේ 15(2) වගන්තියට අනුව බලපත්‍රයක් නොමැතිව කුමන ආකාරයක හෝ මැණික් පතල් කැණීමක් සිදු කළ නොහැකිය. පනතේ 15(4)(ආ)(ii) හා (iii) වගන්තිවලට අනුව බලපත්‍රයේ කොන්දේසිවලට හා නියමයන්ට යටත් ව කැණීම් කටයුතු සිදු කළ යුතු අතර ලබා දෙන බලපත්‍රය මාස 12 ක කාලයක් සඳහා පමණක් වලංගු වේ. මෙම පනතේ 15(6) හා (7) වගන්තිවලට අනුව බලපත්‍රයක කොන්දේසි හා නියමයන් පැහැරහරින අවස්ථාවක එම බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමේ බලය මෙම අධිකාරියට ඇත. පනතේ 48(1) වගන්තියට අනුව බලපත්‍රයක් සහිත ව හෝ රහිත ව සිදු කරන මැණික් කැණීම් භූමියකට ඇතුළු වීම හා පරීක්ෂා කිරීමේ බලය අධිකාරියට හා අධිකාරිය විසින් බලය පවරන අයකුට හැකියාව ඇත.

මෙම පනතේ 49(1) වගන්තියට අනුව නීති විරෝධීව මැණික් කැණීම් සඳහා භාවිතා කරන භාණ්ඩ අත් අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තබා ගැනීමේ බලය ඇති අතර 50 වන වගන්තියට අනුව ඒවා රජය සතු වන්නේය. 51(2) වගන්තියට අනුව නීති විරෝධීව මැණික් කැණීම් කරන පුද්ගලයකු අත් අඩංගුවට ගෙන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් වෙත යොමු කර වරදකරුවකු කරනු ලැබූ විට රුපියල් දස ලක්ෂයක් දක්වා දඩයකට හෝ වසර 5 ක් දක්වා බන්ධනාගාර ගත කිරීමකට හෝ මේ දඬුවම් දෙකට ම ලක් කළ හැකි ය.

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පනතේ 47 වන වගන්තියේ සඳහන් වන ආකාරයට මෙම පනතේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එම අධිකාරියට වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට බලය පැවරිය හැකි ය. ඒ අනුව 2013.10.16 වන දින අංක IGP/Fax/IN/1634/2014 දරන ලිපිය මගින් එම බලය පොලිස් නිලධාරීන්ට හා පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකායේ කඳවුරු භාර නිලධාරීන්ට පවරා ඇත. 2015.05.11 වන දින පොලිස් චක්‍රලේක අංක 2542/2015 අනුව බලපත්‍ර නොමැති ව නීති විරෝධීව මැණික් කැණීම් සිදු කරන ස්ථාන වැටලීමේ හා එවන් නීති විරෝධී ක්‍රියාවන්වල නිරත පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට ගැනීමේ බලය පිළිබඳ ව සියලු පොලිස් නිලධාරීන් වෙත දැනුම් දී තිබේ.

නීති විරෝධී මැණික් කැණීම් සිදු කරන ස්ථාන පොලිස් නිලධාරීන්ට හඳුනා ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා වලංගු බලපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ලැයිස්තුවක් සෑම මසකම මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු විසින් අදාළ පොලිස් ස්ථානය වෙත ලබා දිය යුතු ය. නමුත් ලබා දී ඇති සියලුම බලතල භාවිත කර අදාළ ප්‍රදේශවල සමහර පොලිස් නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන්නේ අල්ලස් ලබා ගනිමින් නීති විරෝධී මැණික් කැණීම් කටයුතු බාධාවකින් තොර ව සිදු කර ගෙන යාමට පහසුකම් සැලසීම පමණි.

කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හැරනියාව ප්‍රදේශයේ පිහිටි කළු ගඟේ, කුරුගම්මෝදර, වක්කලම ලෙස හඳුන්වන ස්ථානයේ නීති විරෝධී ව මහ පරිමාණයෙන් උකහා ගැනීමේ යන්ත්‍ර (Sucker Machine) 4ක් භාවිතයෙන් මැණික් කැණීම සිදු කරයි. කළු ගඟේ සිදු කරන මෙම මැණික් කැණීම් හේතුවෙන් ගං ඉවුරු හා ගං පතුළ සම්පූර්ණයෙන් ම විනාශ කරමින් අධික රොන්මඩ ප්‍රමාණයක් කළු ගඟට එක් කරයි. මේ හේතුවෙන් අවට ජනතාවට ගඟ භාවිත කිරීමට ඇති අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන් ම අහිමි කර දැවැන්ත විනාශයක් සිදු කර තිබේ.

කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් එල්ලාවල, එල්ලාවල පහළගම, එල්ලාවල ඉහළගම හා මාටුවාගල ග්‍රාමනිලධාරී වසම්වල අද වන විට කුඹුරු ඉඩම් සම්පූර්ණයෙන් ම විනාශ කරමින් යාන්ත්‍රික මැණික් කැණීම් සිදු කරයි. බැකෝ යන්ත්‍ර මගින් කුඹුරු ඉඩම් කැණීම් කර හුණුගල කැඩීම සඳහා බෝර පිපිරවීම සිදු කර ඉල්ලම් මතු කර ගනී. දහවල් කාලයේ පමණක් නොව රාත්‍රී කාලයේ ද මෙම ප්‍රදේශයේ මැණික් කැණීම් කටයුතු සිදු කරන අතර බෝර පිපිරවීම් ද දවස පුරාම සිදු කරනු ලැබේ. මේ නිසා විශාල කුඹුරු ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අතහැර දමා තිබේ.

එල්ලාවල, පිටකන්ද ප්‍රදේශයේ බැකෝ යන්ත්‍ර ආධාරයෙන් මහ පරිමාණ මැණික් කැණීම් හේතුවෙන් පිටකන්ද නාය යෑමේ අවධානමක් මතුව තිබේ. මේ නිසා ඒ ආශ්‍රිතව ජීවත් වන පවුල් කිහිපයක් ඉවත් කර මාටුවාගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි කර තිබේ. එම කන්ද ආශ්‍රිතව දැනට පදිංචි ව සිටින ජනතාවට ද එම ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් වන ලෙසට අනතුරු අඟවා තිබේ●

 

සජීවචාමිකර
සර සංරක්ෂණ භාරය
Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 + 20 =